Syvälahden monitoimitalo

Syvälahden monitoimitalo rakennetaan Turun Hirvensaloon. Rakennus tulee sisältämään tilat noin 800 peruskouluikäiselle koululaiselle, 140 varhaiskasvatuksen lapselle, kirjastolle, nuorisolle, kouluterveydenhoidolle ja neuvolatoiminnalle. Rakennus valmistuu 7/2018 mennessä.

Syvälahden koulun monitoimitalo toteutetaan allianssimallilla. Allianssimalli on urakan keskeisten toimijoiden välinen, kaikille osapuolille yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat urakan suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä yhteisellä allianssiorganisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat urakkaan liittyvät riskit ja hyödyt sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä toteuttaen. Allianssin osapuolina toimivat Visible (NCC Suomi Oy ja Caverion Oy), Verstas Arkkitehdit Oy sekä Turun kaupunki.

Ajankohtaista