Osallistu kilpailuun

Onko sinulla tai tiimilläsi hyviä ideoita siitä, miten työpaikallasi voitaisiin ehkäistä tapaturmia ja lisätä turvallisuutta? Lähetä ehdotus Pioneering Safety  -kilpailuumme työturvallisuusviikon loppuun mennessä. Paras ehdotus palkitaan kattamalla sen toteuttamiskustannukset (enintään 500 000 kruunua). Palkintosumma voidaan myös jakaa parhaiden ehdotusten kesken.

Mitä?

Haluamme yhdessä konsernin vakuutusyhtiön kanssa lisätä kaikkien NCC:läisten tietoisuutta siitä, miten isot ja pienet teot voivat auttaa välttämään tapaturmia ja lisätä tehokkuutta ja kannattavuutta. Tapaturmien ehkäiseminen on järkevää jo taloudellisestakin näkökulmasta.

Miten osallistua?

Lähetä kilpailuehdotukset viimeistään 13.5.2016 oheisella lomakkeella.

1. Osallistuja
Maa:
2. Yhteystiedot
3. Esimies
4. Ehdotukseni