NCC:n eettiset ohjeet

NCC toimii aktiivisesti koko arvoketjussaan tavoitteenaan luoda tulevaisuuden työskentely-, asumis- ja -toimintaympäristöjä. Tämä asettaa toiminnallemme tiukkoja vaatimuksia, jotka koskevat vastuullista liiketoimintaa ja vastuunsa tuntevia työntekijöitä.

Eettisissä ohjeissa kuvataan vaatimukset, jotka olemme määrittäneet hallituksen jäsenten, johdon ja työntekijöiden toimintaa ja käyttäytymistä varten. Oletamme myös, että kaikki liikekumppanimmekin noudattavat niitä.

Eettiset ohjeet heijastuvat arvoihimme 

Rehellisyys
Me
- olemme rehellisiä itseämme ja sidosryhmiämme kohtaan
- toimimme asiallisesti ja vastuullisesti
- varmistamme, että asiakkaamme voivat luottaa antamiimme lupauksiin ja tietoihin

Kunnioitus
Me
- kunnioitamme toisiamme -  sekä yksilöinä että ammatillisesti
- teemme yhteistyötä, arvostamme toistemme mielipiteitä ja seisomme päätöstemme takana
- suhtaudumme huolella kaikkiin käyttämiimme resursseihin 

Luottamus
Me
- luotamme toisiimme, sanomme, mitä tarkoitamme ja teemme, mitä sanomme
- arvostamme rohkeutta olla suorapuheisia ja selkeitä
- kunnioitamme sitoumuksiamme, ja pyrimme korkeaan laatuun, moraaliin ja kestävään kehitykseen

Edistyksellisyys
Me
- olemme aloitteellisia ja työskentelemme ennakoivasti ja energisesti
- olemme riittävän rohkeita kokeilemaan uusia ajattelu- ja työskentelytapoja
- teemme kehitystyötä yhdessä sidosryhmiemme kanssa