• 1 kerroksen ontelolaatta ja teräsosien asennustyö käynnissä B-lohkolla

 • Ensimmäinen porraselementti asennettuna

 • 2 kerroksen ontelolaattakenttä A-lohkolla

Viikkotiedote 30/2016

Viikon 30 käynnissä olevat työt

 • Pohjaviemäriasennus ja alapohjan alapuoliset putkitukset
 • Alapohjan täyttötyöt ja eristeiden asennus rakennuksen A-ja B-lohkossa
 • Alapohjan raudoitus A-ja B-lohkossa
 • Alapohjan betonointi A-ja B-lohkossa
 • Maanpaine-elementtien asennus kellarikerroksessa
 • Julkisivuelementtien asennus 1. kerroksessa
 • Betonisaumaus
 • Kellarin katto ontelo-ja kuorilaatta-asennus B-osassa
 • Ontelo-ja kuorilaattavalut kellarin katto A-osalla
 • Ontelolaatta-asennus 1.krs katto A-osa
 • Väestonsuojan 4 raudoitus ja valutyö
 • Väestonsuoja 4 valumuotin purkutyöt
 • Ontelo-ja kuorilaattavalut B-osalla

VIIKON 31 UUDET TYÖVAIHEET

 • Hissikuilun B muotti-, raudoitus-ja valutyöt kellari kerroksessa
 • Parvekepurku Medisiina C

Työturvallisuus

 • Viikon 30 TR-mittaus tulos 98,0%