Liikekumppaneille

Laskutusosoitteet liikekumppaneille.


Laskut NCC Suomi Oy:lle (ent. NCC Rakennus Oy)

Laskujen nopean käsittelyn varmistamiseksi, tulee kaikissa NCC Suomi Oy:lle osoitetuissa ostolaskuissa olla oikeat tunnistetiedot.

Laskujen täsmälliset ja oikeat tiedot helpottavat ja nopeuttavat niiden hallintaa. NCC Suomi Oy:lle puutteellisin merkinnöin saapuneet laskut palautetaan lähettäjälle, jolloin emme voi vastata mahdollisista maksuviiveistä. Yhdellä laskulla tulee olla vain yhden kustannuspaikan tai yhden projektin kustannuksia. Laskut vastaanotetaan vain postitse tai verkkolaskuna.

Laskuissa tulee olla seuraavat tiedot:

 • Projektille (työnumerolle) kohdistuvaan laskuun on merkittävä tunnistetiedoksi sekä työnumero että tilausnumero muodossa: työnumero/tilausnumero (Huom! NCC Suomi Oy:n käyttämät tilausnumerot ovat kuusinumeroisia, eivätkä sisällä kirjaimia). 

 • Kustannuspaikalle kohdistuvaan laskuun on merkittävä kahdeksan numeroinen kustannuspaikan numero.

 • Lisäksi laskuihin on merkittävä tieto tilauksen tehneestä yhteyshenkilöstä eli henkilön nimi.

Olemme ohjeistaneet oman organisaatiomme toimittamaan tarvittavat laskutustiedot ostotilauksen yhteydessä. Lisätietoja antaa tarvittaessa tilauksen tai sopimuksen tehnyt NCC Suomi Oy:n edustaja.

Verkkolaskujen yhteystiedot

 • NCC Suomi Oy:n y-tunnus: 1765514-2
 • Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003717655142
 • Operaattori: OpusCapita Group Oy
 • Välittäjän OVT-tunnus: 003710948874

Yhteystietomme verkkolaskujen lähetystä varten löytyvät myös verkkolaskuosoitteistosta

laskutusosoitteet paperilaskuille

 • NCC Suomi Oy, PL 524, 00021 Laskutus, Finland

Laskujen tulee olla kooltaan mieluiten A4-kokoisia, valkoiselle (ei jäljentävälle) paperille tummalla fontilla tulostettuja ja yhtenä kappaleena.
Laskujen tulee myös muilta osin täyttää voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset.

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverovelvollisuus

NCC Suomi Oy on AVL 8c § 1 momentin mukaisesti rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja, johon ostajana sovelletaan 1.4.2011 lähtien lakia rakennusalan käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Käänteisen arvonlisäveron myötä myyjän laskuttaessa NCC Suomi Oy:tä, myyjä merkitsee laskuunsa:

 • oman ALV-tunnisteen
 • NCC Suomi Oy:n ALV-tunnisteen FI1765514-2
 • maininnan "ei lisättyä arvonlisäveroa, ostajan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (AVL 8c §)".

Laskuun ei merkitä arvonlisäveron määrää.

Tavaran EU-osto

Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen omistusoikeuden vastikkeellista hankintaa, jos myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen ostajalle EU-maasta toiseen. Yritys saa vähentää yhteisöhankinnasta suorittamansa veron, jos tavara on hankittu vähennyskelpoiseen tarkoitukseen. Kun myyjä laskuttaa NCC Suomi Oy:tä tavaran EU-ostosta, myyjä merkitsee laskuunsa:

 • myyjän sijoitusmaan arvonlisäverotunnisteen
 • ostajan arvonlisäverotunnisteen (FI17655142)
 • myynnin verottomuuden, joka voidaan ilmoittaa merkinnällä "ALV 0 % yhteisömyynti" tai "VAT 0 % Intra community supply"

Palvelun EU-osto

Palveluilla tarkoitetaan sellaisia liiketoiminnan muodossa myytäviä hyödykkeitä, jotka eivät ole tavaroita. Palvelun myynnistä tulee pääsääntöisesti suorittaa vero, joka maksetaan yleensä palvelun kulutusmaahan. Kulutusmaan määrittämisessä käytetään palvelun myyntimaasäännöksiä. Kun myyjä laskuttaa NCC Suomi Oy:tä palvelun EU-ostosta, myyjä merkitsee laskuunsa:

 • myyjän sijoittautumismaan arvonlisäverotunnisteen
 • ostajan arvonlisäverotunnisteen (FI17655142)
 • myynnin verottomuuden, joka voidaan ilmoittaa merkinnällä "ALV 0 % käännetty verovelvollisuus" tai "VAT 0 % Reverse charge" tai " VAT 0 % arvonlisäverodirektiivin vastaava säännös"