Liikekumppaneille

Laskutusosoitteet liikekumppaneille.


Laskut NCC Industry Oy:lle (ent. NCC Roads Oy)

Tietoa NCC Industry Oy:tä laskuttaville toimittajille ja aliurakoitsijoille.

NCC Industry Oy:n taloushallinto toimii NCC-konsernin yhteisissä talousjärjestelmissä. Meillä on tarkat vaatimukset laskutusosoitteestamme sekä laskujen tietosisältövaatimuksista. Virheelliseen osoitteeseen lähetetyt sekä tiedoiltaan puutteelliset laskut joudumme palauttamaan lähettäjälleen.

Laskutusosoite

Kaikki yrityksellemme osoitetut laskut tulee lähettää joko verkko- tai paperilaskuina. Suosittelemme lähettämään laskunne verkkolaskuina, jotka tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:

 • Verkkolasku
  OVT-tunnus (verkkolaskuosoite) 003717655150
  Operaattori: OpusCapita Group Oy
  Välittäjän OVT-tunnus: 003710948874
 • Paperimuodossa
  NCC Industry Oy
  PL 524
  00021 Laskutus
 • Sähköpostitse

  osoitteeseen fiinvoice@ncc.fi
  - Sähköpostilla lähetettäviä laskuja koskevat NCC Industry Oy:n yleiset tietosisältövaatimukset
  - Lasku tulee lähettää pdf-tiedostona, yksi pdf-tiedosto sisältää yhden laskun liitteineen
  - Sähköposti voi sisältää useampia pdf-tiedostoja edellyttäen, että jokainen pdf-tiedosto sisältää laskun kokonaan
  - Sähköpostit vastaanotetaan automaattisesti, eikä sähköpostin tekstiä lueta. Jotta laskut eivät palaudu takaisin lähettäjälle, on kaikki laskulle kuuluvat tiedot, kuten projektinumero ja muut tärkeät tiedot oltava laskun ensimmäisellä sivulla sisältövaatimusten mukaisesti, ei sähköpostitekstissä.

Laskulla mainittava NCC-viite (projekti- tai tulosyksikkönumero)

Tilauksellamme on mainittu projektin/tulosyksikön numero sekä mahdollisesti resurssitili- ja/tai työnumero. Ne on mainittava laskulla asiakkaan viitteenä muodossa: "Projekti/Tulosyksikkö-Resurssitili–Työnumero" (esimerkki: 63001234–41830–10001). Projekti/Tulosyksikkö (6300xxxx- tai 36xxxxx-alkuinen) on aina pakollinen tieto. Työnumero on pakollinen tieto projektinumeron yhteydessä. Mikäli resurssitiliä ei ole mainittu tilauksella, voitte jättää sen ja niitä edeltävät väliviivat pois. Mikäli kyseessä on koontilasku, jossa rivitiedot kohdistuvat eri tulosyksiköille/projektinumeroille ja/tai eri työnumeroille, tulee myös viitteet kirjata riveittäin.

Rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden vaikutukset

NCC Industry Oy on AVL 8c § 1 momentin mukaisesti rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja, johon ostajana sovelletaan 1.4.2011 voimaan astunutta lakia rakennusalan käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Käänteisen arvonlisäveron myötä myyjän laskuttaessa NCC Industry Oy:n rakentamispalveluja myyjä merkitsee laskuunsa:

 • oman y-tunnuksensa
 • NCC Industry Oy:n y-tunnuksen 1765515-0
 • maininnan "ei lisättyä arvonlisäveroa, ostajan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (AVL 8c §)".

Toimittaessanne NCC Industry Oy:lle sekä rakentamispalveluita että sen ulkopuolisia tuotteita ja palveluita pyydämme ystävällisesti huomioimaan laskutuksessanne, että järjestelmämme eivät tue usean arvonlisäverokannan käsittelyä samalla laskulla. Tarvitsemme erilliset laskut verokannoittain.

Muut laskun tietosisältövaatimukset

NCC:lle osoitetuilla laskuilla tulee olla kustannuspaikkaviitteen lisäksi seuraavat tiedot:

 • otsikko "lasku" tai "hyvityslasku"
 • myyjän nimi, osoite, pankkitilinumero ja y-tunnus
 • vastaanottajan nimi ja osoite
 • laskun antamispäivämäärä
 • juokseva laskunumero
 • tavaroiden toimituspäivä, palvelun suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 • laskun kokonaissumma
 • sovellettava arvonlisäverokanta, verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste sekä suoritettavan veron määrä euroissa
 • muutos-/korjaus-/hyvityslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun.

Virheelliseen osoitteeseen lähetetyt sekä tiedoiltaan puutteelliset laskut palautamme lähettäjälleen.