Kestävä kehitys

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.


Rakentaminen ja työmaat

NCC:n vastuullisuus ja kestävään kehitykseen pyrkivä toiminta näkyy ympäristöä huomioivana työmaatoimintana. Huomioimme toiminnassamme mm. maan-, energian-, veden- ja materiaalienkäytön, liikenteen ja jätteet.

Käytämme kaikissa kohteissamme ja työmaillamme vihreää sähköä aina, kun se on mahdollista.  Talonrakennustyömaat liitetään kaukolämpöverkkoon mahdollisimman varhaisessa rakennusvaiheessa, jotta kaukolämpöä voidaan käyttää kohteen rakennusaikaiseen kuivatukseen ja lämmitykseen.

Pyrimme toiminnallamme kuluttamaan mahdollisimman vähän luonnonvaroja sekä jatkuvasti vähentämään jätteiden syntyä ja lisäämään niiden hyötykäyttöä. Lajittelemme ja käsittelemme toiminnastamme syntyvät jätteet, keräämme vaaralliset jätteet erikseen muista jätteistä ja toimitamme ne asianmukaisesti vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

Huomioimme toiminnassamme mahdollisen maaperän pilaantuneisuuden.  Omaperusteisissa rakennuskohteissa teemme pilaantuneisuustutkimukset aina, mikäli on syytä epäillä maaperän tai rakennuksen pilaantuneisuutta. Korjaus- ja purkukohteissa selvitämme rakennuksen sisältämät mahdolliset haitta-aineet ja varmistamme niiden oikean käsittelyn.