Kestävä kehitys

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.


Infrapalvelut

NCC:n infrapalveluiden kestävän kehityksen painopisteet ovat energian käytön vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen. Kierrätys kattaa materiaalien vastaanoton ja hyödyntämisen tuotteidemme ja palveluidemme valmistuksessa. Energian käytön otamme huomioon sekä omassa tuotannossamme että tuotteidemme loppukäytössä.

Olemme mukana toteuttamassa yhä ympäristöystävällisempää teknologiaa, sillä NCC on tehnyt Taaleritehdas–konsernin kanssa yhteistoimintasopimuksen yhdentoista tuulivoimapuiston rakentamisesta vuosien 2012-2015 aikana.

NCC Green Concept kokoaa asfaltti-, kiviaines- ja tienhoitoliiketoimintamme ympäristöystävälliset konseptit, tuotteet, menetelmät ja palvelut, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vähentävät negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Kierrätysmateriaalien vastaanottoa ja käyttöä

Kierrättämällä materiaaleja säästämme uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten kiviaineksia ja öljypohjaista bitumia. Otamme asfalttiasemillemme vastaan asfalttirouhetta ja joihinkin kiviainestoimipisteisiimme rakennustyömailta yli jääviä puhtaita maa-aineksia ja louhetta. Hyödynnämme vanhaa asfalttia uusioasfaltin valmistuksessa, työmailta yli jääviä puhtaita maa-aineksia kiviainesalueidemme maisemoinnissa sekä ojista edelleen murskattuja kiviä sorateiden kunnostuksessa.

Energiatehokkuutta tuotannossa ja käytössä

Energiatehokkuus on keskeinen osa liiketoimintamme kehittämistä. Kehitämme esimerkiksi jatkuvasti tuotteita, jotka tuotannossa ja loppukäytössään vähentävät energian kulutusta. Asfalttituotteiden valikoimaamme kuuluu mm. kulutusta erityisen hyvin kestäviä päällysteitä, joiden elinkaari on normaalia pidempi. NCC Green Asphalt tuotetaan perinteistä asfalttia ympäristöystävällisemmin. Kuumaan asfalttimassaan verrattuna se kuluttaa valmistuksessa vähintään 20 prosenttia vähemmän energiaa ja siten pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 25–30 prosenttia.

Asfaltti- ja kiviainestoiminnat kuluttavat paljon energiaa. Tämän vuoksi asfaltti- kiviaines- ja tienhoitotoimintamme ovat siirtyneet käyttämään tuulivoimalla tuotettua Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergia- sähköä. Samalla tuemme maisema- ja lintuystävällisen tuulivoiman rakentamista.

Kuljetuksista syntyviä päästöjä ja polttoaineen kulutusta vähennämme optimoimalla kuljetusmatkat. Esimerkiksi tienhoidossa ja asfalttitoiminnassa hyödynnämme GPS-tekniikkaa toimenpiteiden toteutuksessa ja suunnittelussa. Kiviainestoimipisteidemme sijainnin, kattavan kiinteiden asfalttiasemiemme verkon sekä liikuteltavien asfalttiasemiemme ansiosta tuotteitamme voidaan valmistaa käyttökohteen lähellä.