Kestävä kehitys

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.


Energia- ja ympäristöpalvelut

Oikeat ratkaisut jo suunnitteluvaiheessa mahdollistavat ja ohjaavat sekä rakentamista että käyttäjiä kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.

Sekä rakennus- että suunnittelualalla globaali huoli ilmaston lämpenemisestä luo paineita kestävän kehityksen arvojen mukaiselle toiminnalle. Oikeat ratkaisut jo suunnitteluvaiheessa mahdollistavat ja ohjaavat sekä rakentamista että käyttäjiä kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan Tällä tavoin varmistetaan, että rakentamisen ja rakennusten käytön aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat mahdollisimman alhaiset.

Hiilijalanjäljen pienentämisessä parhaaseen lopputulokseen päästään esim. huomioimalla kestävän kehityksen mukaiset ja siten energiatehokkuuteen vaikuttavat asiat jo hankkeen alkuvaiheessa. Laajaan kestävän kehityksen mukaiseen suunnitteluun ja sitten rakentamisen prosessiin päästään hyödyntämällä myöskin kansainvälisiä ympäristösertifiointi­järjestelmiä. Hankkeen energiatehokkuutta ohjataan tärkeällä energiasuunnittelulla, jonka avulla varmistetaan, että kohde täyttää sille asetetut energiatehokkuustavoitteet.

Tarjoamamme palvelut ovat:

  • Kestävän kehityksen mukaisia
  • Elinkaarihankkeeseen pohjautuvia
  • Jopa tavallisia ratkaisuja taloudellisempia